Skip to content
English

KEMUDAHAN PEMBIAYAAN SABAH (Islamik)

Pembiayaan Bersubsidi oleh Badan Berkanun/ Agensi-Agensi Kerajaan

Bagi pegawai yang berkhidmat dalam organisasi-organisasi di atas.

Pembiayaan Maksimum

100% daripada kos hartanah atau nilai pasaran mengikut penilaian Syarikat kami, yang mana lebih rendah, dan tertakluk kepada kelayakan pemohon.

Pembiayaan maksimum adalah tertakluk kepada skim pembiayaan bersubsidi Majikan.

Dokumen yang diperlukan untuk Permohonan:

  1. Salinan IC yang disahkan (pemohon/ pasangan/ penjual/ penjamin)
  2. Salinan slip gaji yang disahkan (pemohon/ penjamin – 3 bulan terkini untuk yang berpendapatan tetap/ 6 bulan terkini untuk yang berpendapatan gaji lebih masa
  3. Salinan EC/ EA yang disahkan (pemohon)
  4. Salinan Surat Perlantikan Jawatan yang disahkan (pemohon)
  5. Salinan Surat Pengesahan Kelayakan dari Jabatan
  6. Salinan Borang Tempahan Pembelian Hartanah/ Perjanjian Jual Beli/ Surat Niat
Mohon Sekarang
Borang Permohonan (PDF)

Tempoh Pembiayaan Maksimum

Tertakluk kepada skim pembiayaan bersubsidi majikan masing-masing.

Kadar Keuntungan Bersubsidi

Menurut skim pembiayaan bersubsidi majikan masing-masing.

Ciri-Ciri Tambahan

Bayaran bulanan melalui potongan gaji.
Pembiayaan untuk MRTT disediakan.

Frequently Asked Questions

Ya, anda boleh memohon tetapi tertakluk kepada kelulusan majikan anda.

Bagi kakitangan Badan Berkanun/ Agensi-Agensi Kerajaan Negeri, tempoh pembiayaan adalah tertakluk kepada Skim Pembiayaan Perumahan Majikan masing-masing.

Ya, anda boleh melantik kontraktor anda sendiri dan juga mengemukakan Perjanjian Kontrak kepada kami (jika ada).

Tidak, kami tidak membenarkan pengeluaran bayaran pendahuluan daripada kemudahan pembiayaan yang diluluskan. Selepas dokumen pembiayaan diselesaikan, pengeluaran pembiayaan hanya boleh dibuat secara progresif berdasarkan Laporan Penilaian syarikat kami mengenai tahap pencapaian kerja-kerja pembinaan.

Tidak, kami tidak membenarkan pengeluaran bayaran yuran guaman daripada kemudahan pembiayaan yang diluluskan. Kos dan yuran lain haruslah ditanggung sendiri.

Memandangkan tanah itu dimiliki oleh satu Komuniti, contohnya dimiliki oleh seluruh kampung dan bukan individu, maka ia tidak dapat diterima sebagai cagaran untuk kemudahan pembiayaan yang ditawarkan oleh kami.

* Syarikat kami mempunyai hak untuk mengubah sebarang maklumat, terma & syarat di atas dari semasa ke semasa tanpa mengemukakan apa-apa sebab.

Any Inquiry? Let's Talk.

We welcome any and all suggestions, so leave us a comment and we will get back to you.

Back To Top