skip to Main Content
English

SIMPANAN TETAP-i TAWARRUQ

Simpanan Tetap–i Tawarruq

Syarikat kami menerima wang yang disimpan dalam simpanan tetap daripada kerajaan, badan–badan berkanun, koporat, persatuan, koperasi, badan-badan masyarakat, badan-badan korporat lain serta individu persendirian.

Kami menawarkan kadar keuntungan yang menarik kepada para penyimpan simpanan tetap Tawarruq.

  • Kadar keuntungan yang kompetitif
  • Tempoh fleksibel
  • Simpanan minimum RM500 untuk membuka akaun
  • Tiada yuran pembrokeran komoditi

Kadar keuntungan yang ditunjukkan di bawah berkuatkuasa 4hb Februari, 2021.

TenureTier 1
Nominal
Rate (% p.a.)
TenureTier 2
Nominal
Rate (% p.a.)
1 month1.751 month1.50
2 months1.752 months1.50
3 months1.803 months1.55
4 months1.804 months1.55
5 months1.805 months1.55
6 months1.856 months1.60
7 months1.857 months1.60
8 months1.858 months1.60
9 months1.859 months1.60
10 months1.8510 months1.60
11 months1.8511 months1.60
12 months1.9012 months1.65
>12 months1.90>12 months1.65

* Simpanan untuk tempoh selain daripada yang tersenarai mungkin diterima tertakluk kepada pengesahan daripada pihak pengurusan syarikat.

Nota:

* Pemegang amanah bagi akaun individu perseorangan dibawah umur 18 tahun

(1) Tier 1 adalah berkenaan kepada penyimpan individu persendirian daripada orang awam dan kakitangan syarikat sahaja.

(2) Tier 2 adalah berkenaan kepada penyimpan daripada pemegang saham, institusi kewangan, korporat, parti politik, persatuan, kelab, badan-badan masyarakat, pertubuhan keagamaan, sekolah dan penyimpan lain.

Soalan Lazim

Ya, tertakluk kepada sebarang mata wang dan sekatan lain yang dikenakan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, keuntungan simpanan tetap Tawarruq adalah tertakluk kepada cukai pegangan.

Penyimpan dikehendaki melengkapkan Kad spesimen dan dokumen lain yang boleh didapati di pejabat kami dan meletakkan simpanan awal sekurang-kurangnya RM500 (RM5,000 untuk simpanan 1 bulan). Penyimpan selain daripada individu hendaklah menyediakan bukti autoriti untuk simpanan, contohnya resolusi lembaga untuk syarikat.

Untuk simpanan di bawah tempoh 12 bulan, keuntungan dibayar apabila matang. Untuk simpanan melebihi 12 bulan, keuntungan akan dibayar setiap setengah tahun

Ya, warga tua yang berumur 55 dan ke atas pada masa menempatkan simpanan tetap akan diberikan 0.25% lebih tinggi daripada kadar Tier 1 untuk tempoh yang sewajarnya.

Tidak, disebabkan perubahan terkini dalam amalan industri perbankan, sebarang cek yang diterima untuk simpanan ke akaun anda dengan syarikat kami mesti dikeluarkan atas nama Borneo Housing Mortgage Finance Berhad. (Terpakai untuk cawangan Kuching sahaja).

Any Inquiry? Let's Talk.

We welcome any and all suggestions, so leave us a comment and we will get back to you.

Back To Top